Případové studie / Case studiesIT spolehlivě. Bez starostí.
Profil Zákazníka

Společnost Exact Systems vznikla v roce 2004 a v současné době je vedoucím dodavatelem řešení kontroly kvality v oblasti výběru, oprav a třídění dílů, součástek a hotových produktů pro automobilový průmysl. Mezi zákazníky společnosti patří především poskytovatelé a dodavatelé automobilového průmyslu a výrobci automobilů. Dalšími zákazníky společnosti jsou podniky zabývající se velkovýrobou v elektronickém průmyslu, výrobou domácích spotřebičů a kosmetiky.

Požadavek Zákazníka

Ve společnosti Exact Systems měl celou problematiku IT na starosti pouze jeden zaměstnanec, který musel řešit veškeré problémy, podporu uživatelů a správu serverů a sítí. Tento zaměstnanec byl navíc externího charakteru a tak společnost trápila nízká docházka a nezastupitelnost. Velkým problémem byla navíc zastaralá serverová infrastruktura, nízká úroveň zabezpečení a funkčnost celého IT. Společnost se tak začala poohlížet po možnosti Outsourcingu IT a naše marketingové aktivity v té době přispěly ke společné schůzce, ze které postupně vznikla stávající forma spolupráce.

,,Předání našeho IT do správy společnosti XEVOS Solutions nám umožňuje zvyšovat potenciál růstu a naplno se věnovat primárním činnostem”.

Radovan Meleš
Jednatel

Naše řešení

Na společné schůzce jsme vysvětlili fungování a hlavní výhody outsourcingu v našem podání a sepsali jsme individuální smlouvu, která zákazníka zbavila veškerých obav. Tato smlouva garantuje dobu řešení jednotlivých požadavků (SLA) i sankce při jejich nesplnění. Zároveň jsme se domluvili na outsourcingu IT za fixní měsíční paušál, takže společnost vždy přesně ví, kolik ji bude každý měsíc provoz IT stát.

Na úvod celé spolupráce jsme si vyjasnili nastavení všech procesů a služeb. Poté jsme se pustili do přestavby IT, aby vše fungovalo tak, jak má.

  1. Obnovili jsme nevyhovující síťovou infrastrukturu – vyměnili jsme zastaralé technologie na všech pobočkách i centrále za nové a nastavili vyšší bezpečnostní standardy a dohled nad běžným provozem v síti.
  2. Nahradili jsme zastaralou serverovou infrastrukturu za novou virtualizovanou infrastrukturu, která snižuje provozní náklady a umožňuje velmi levně škálovat IT služby.
  3. Nastavili jsme nový způsob zálohování dat – oddělili jsme zálohovací zařízení od hlavní serverovny a nastavili pravidelné offsite zálohování (data jsou pravidelně převážena do geograficky vzdálené lokality, kde jsou umístěna v trezoru).
  4. Převedli jsme data do Cloudu – nasadili jsme systém Office 365 a nahradili zastaralé servery a poštovní služby plně škálovatelným cloudovým řešením.
  5. Vyčlenili jsme specialistu na každou část IT (stanice, servery, sítě…), takže jeden člověk nedělá vše a povrchně, navíc jsou všichni specialisté plně zastupitelní.
  6. Zavedli jsme dohledové centrum – neustále kontrolujeme sítě a servery, takže víme o všech problémech dříve, než zákazník.
Přínosy pro zákazníka

 

Snížení nákladů na IT – společnost nemusí platit vlastního zaměstnance a došlo ke snížení celkových provozních nákladů.

Zprůhlednění IT – společnost má naprostý přehled o konkrétně využívaných službách.

Office 365 – zaměstnanci společnosti mohou pracovat kdykoliv a odkudkoliv díky vysoce dostupné službě.

Více informací o této službě naleznete ZDE.NAHORU